De vereniging

De vereniging stelt zich ten doel:

 • Het instandhouden en waar mogelijk verbeteren van rassen in de kleindierenliefhebberij.
 • De hoender- sier- en watervogels, sierduiven, konijnen en caviasportfokkerij aan te moedigen,
  de uitbreiding daarvan te bevorderen en de belangen van de leden te behartigen.
 • Dit doel wil de verenigin zelfstandig bereiken:

 • Fokken van kleindieren.
 • Geven van voorlichting en advies.
 • Houden van vergaderingen.
 • Organiseren van lezingen en excursie's.
 • Organiseren van en het deelnemen aan tentoonstellingen.
 • De vereniging is gevestigd in Deurne. Het clubgebouw en de tentoonstellingsruimte is in
  Natuurpoort De Peel te Deurne
 • De leden van D.P.K.V. komen niet alleen uit het dorp Deurne maar ook uit de omliggende plaatsen. Om enkele voorbeelden te noemen: Helmond, Liessel, Brouwhuis, Stiphout, Blitterswijk, Lierop, Vlierden, Gemert, Asten-Heusden, Someren en Eindhoven. Zoals U merkt hebben we een zeer groot verspreidingsgebied.

  Deze doelen van de vereniging zijn ook terug te vinden in ons Huishoudelijk-Reglement wat te verkrijgen is bij de secretaris.
  Wilt U meer informatie of heeft U nog vragen kunt u hier contact opnemen met de vereniging

  Het Bestuur

  top